Oferta

- księgi rachunkowe (tworzymy plan kont, politykę rachunkowości, zestawienia obrotów i sald, bilans), podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów

- rejestry i rozliczenia podatku VAT oraz transakcji wewnątrzunijnych, importu i eksportu, przygotowywanie deklaracje VAT

- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

- sprawy kadrowo-płacowe (w tym prowadzenie akt osobowych, kompleksowa dokumentacja, zaświadczenia, ewidencje, deklaracje do ZUS i US)

- rozliczenia właścicieli
- deklaracje do ZUS
- zeznania roczne w podatku dochodowym
- raporty do GUS
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
- pomoc w rozliczaniu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy

- umożliwiamy przesyłkę dokumentów księgowych za pośrednictwem Internetu lub wymianę plików na nośniku danych

Każdemu Klientowi zapewniamy rzetelność, bezpieczeństwo, terminowość oraz kompleksowe wsparcie w kontaktach z US, ZUS, GUS a także oferujemy pomoc i służymy doświadczeniem w sytuacjach nadzwyczajnych.